CÔNG TY TNHH MAXGOLF VIỆT NAM - GREENGOLF SHOP.

- Quý vị phải công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Đề nghị quý vị cung cấp cụ thể thông tin về tài khoản công ty trong trường hợp có hỗ trợ thanh toán chuyển khoản.

Lưu ý: Nếu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng này được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.

Quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt khi nhận hàng. 

Hoặc quý khách có thể chuyển khoản vào stk công ty. 

Chủ tài khoản : CÔNG TY TNHH MAXGOLF VIỆT NAM

Số tài khoản : 567999888888

Tại ngân hàng ACB - HỒ TÙNG MẬU